Ταξιδιωτικές αναμνήσεις και σουβενίρ

Προορισμοί: Ω τι κόσμος

Οι φωτογραφίες, οι σημειώσεις και τα σουβενίρ είναι κομμάτι του ταξιδιού, καθώς περικλείουν αναμνήσεις από κάθε τόπο που έχουμε επισκεφτεί. Γιατί ένα ταξίδι δεν πρέπει να τελειώνει ποτέ!

Sharing economy στον τουρισμό

Προορισμοί: Ω τι κόσμος

Οι εφαρμογές της ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών και στον τουρισμό είναι εδώ και ήρθαν για να διαμορφώσουν το τουριστικό μοντέλο. Χώροι διαμονής, μεταφορικά μέσα, ξεναγήσεις είναι τα μοντέλα που εφαρμόζεται ήδη το sharing economy.

E-learning στην Διοίκηση Τουριστικών Υπηρεσιών

Προορισμοί: Ω τι κόσμος

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Εξ’αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Διοίκηση Τουριστικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Ανάμεσα στα προσφερόμενα μαθήματα και σεμινάρια βρίσκεται και ένα για Travel Blogging από τον KitsosMitsos!